קבצים כלליים

ראש המחלקה

ד"ר אבי קיי

kay@jct.ac.il

052-566-5186
Ĉ גיליון_tts_-_לב_נוה_סמסטר_ב_ושנתי.xlsx
View Download
מערכת סמסטר ב' תשע"א  87k v. 2 Jan 11, 2011, 1:51 PM Jacob Solomont
ċ
דף קשר - ניהול ושיווק
View
  Jun 2, 2011, 3:55 PM Jacob Solomont
ċ
סיכומים מהאתר של תלמידי חשבונאות - שלל קורסים
View
ישנו בחור בשם אלישיב בשנה ד' בחשבונאות אשר פתח אתר עם סיכומים וחומר עזר לכל הקורסים במחלקת חשבונאות. מכיוון שיש להם קורסים שהם חופפים לקורסים שלנו ניתן למצוא שם הרבה חומר. אחד מהקורסים שם זה התנהגות ארגונית. חוץ מהסיכומים יש שם אפשרות לראות מצגות (יש ללחוץ על ה"חור" ליד המספר של המצגת) ומתחת למצגת עצמה יש גם סיכום שמאד עזר לי. מכל מקום מאד מומלץ לבקר באתר!  Jun 20, 2011, 9:38 AM Jacob Solomont
Ċ רשימתקורסיםמלאה-מחזורתשע''א.pdf
View Download
  273k v. 1 Jan 2, 2011, 4:15 AM Jacob Solomont
Ĉ תאריכיבחינותסמסטראתשעאמועדיא.xlsx
View Download
  570k v. 1 Jan 11, 2011, 2:10 PM Jacob Solomont
Ĉ תוכניתלימודיםניהולושיווקלפישניםוסמסטרים-מישהתחילבתשעא.xlsx
View Download
הכי מעודכן!!!!!!  12k v. 2 Jun 4, 2011, 10:51 AM Jacob Solomont
Comments